Verantwoord ondernemen

Verantwoord ondernemen betekent voor ons rekening houden met onze omgeving. Verantwoord ondernemen geeft een extra dimensie aan onze bedrijfsvoering. Voor ons is het economische belang uiteraard de primaire maar niet de enige motivator.

Maatschappelijk belang

Wij zijn ons bewust van onze positie in de samenleving. Het maatschappelijk belang heeft een belangrijke rol in zowel de besluitvorming als de dagelijkse gang van zaken.

Wij zijn alert op mogelijkheden om bij te dragen aan lokale maatschappelijke projecten en initiatieven. Zo werken we lokaal samen met scholen, opleidingscentra en sociale partners zoals het UWV en Heliomare.

Scholing en opleiding

Naast het opleiden van onze medewerkers, is Wizzo een erkend stagebedrijf en werken we samen met onder andere Inholland, de HVA , het Nova College en het REA College.

Meer weten over actuele stageplekken? Check openstaande vacatures.

Ervaring opdoen

Voor alle studenten is ervaring opdoen in het bedrijfsleven een belangrijk onderdeel van de persoonlijke groei en ontwikkeling. Bij serieuze opleidingen mag dit onderdeel dan ook niet ontbreken.

Speciale stageplekken

Wizzo biedt, naast reguliere stageplekken, ervaringsplekken voor studenten. Zo hebben we programma's waarin het werktempo of werktijden aan worden gepast aan de student.

Zelfstandige ontwikkeling

Wizzo heeft een aantal opdrachten voor stagiaires ontwikkeld welke de stagiaire zelfstandig kan uitvoeren. Het doel hiervan is naast zelfstandig werken, op eigen tempo een tastbaar resultaat neer te zetten.

Daarnaast is communicatie met collega's en het op tijd vragen om advies een onderdeel van de interne opleiding.

Veiligheid

De veiligheid van u en onze medewerkers speelt een belangrijke rol in de dagelijkse uitvoering. Onze medewerkers zijn allen VCA-VOL gecertificeerd. Daarnaast bezit Wizzo als onderneming de VCA*-certificering voor het uitvoeren van ICT-diensten voor processen in de industrie, laboratoria en in de scheepvaart.

Meer over veilig werken…

Misschien ook interessant voor u: