Veilig Werken

Veiligheid en veilig werken is belangrijk voor ons. Bij veel van onze opdrachtgevers werken we in een industriële omgeving.

Boorplatforms, schepen, fabrieken maar ook laboratoria kennen specifieke benaderingen m.b.t. veiligheid van personen en installaties.

We maken veilig werken bespreekbaar

Bij Wizzo spreken we elkaar aan op onveilig handelen of niet veilige situaties. Het belang van een gezonde werkplek is bij alle medewerkers bekend. Of we nu werken op de locatie in Heemskerk of bij de klant, de veilige cultuur nemen we mee in onze activiteiten.

Op locatie, spreken we met onze opdrachtgevers risicovolle activiteiten door en adviseren we waar nodig.

Medewerkers van Wizzo volgen verschillende veiligheidstrainingen en zijn VCA-VOL gecertificeerd.

VCA*

Wij schenken veel aandacht aan het op peil houden van de bewustwording van mogelijke gevaren op en rond de werkvloer. Hierbij hebben we gekozen om Wizzo als bedrijf VCA* te certificeren en wordt periodiek ons veiligheidsbeleid door externe instanties gecontroleerd.

Wij werken prettig samen met EBN certification.

Beheersysteem

In ons ERP Microsoft Dynamics hebben we extra modules toegevoegd waarmee ons veiligheidsbeheersysteem wordt ondersteund.

Met deze plugin zijn we in staat om onder andere certificaten, RI&E's, voorlichting en instructies bijhouden. Medewerkers kunnen alle documentatie raadplegen en blijven op de hoogte van de voorschriften en andere digitale lectuur.

Toolbox

De veiligheidstoolbox is een instrument waarmee we een communicatiemiddel hebben om zowel intern als met externe partijen werksituaties te bespreken.

Elektrische veiligheid

Onze engineers werken met elektrische installaties en laagspanning. Om op de hoogte te zijn van de eigenschappen en gevaren, zijn alle technische medewerkers aangewezen en in bezit van een NEN-3140 diploma.

Explosieveiligheid

Onze engineers zijn getraind in explosieveiligheid. Wanneer onze opdrachtgevers installaties hebben waarvan explosiegevaar onder atmosferische omstandigheden een potentieel gevaar is, is het wenselijk dit te herkennen en de juiste voorzorgmaatregelen te treffen.