Brandstofverbruik optimaliseren

Bij een gezonde bedrijfsvoering wordt er scherp op de kosten gelet en is het optimaliseren van winst uiterst belangrijk.

Een economische voorsprong op de competitie hebben is essentieel maar duurzaam bijdragen aan het milieu is minstens zo belangrijk. 

Duurzaam varen

Duurzaam varen is de standaard en geldt ook voor (zee)schepen.

Brandstofverbruik vertegenwoordigd een belangrijk onderdeel van de operationele kosten. Slim omgaan met resources zorgt voor een duurzame toekomst.

Thuiswerken

Brandstofverbruik en performance inzichtelijk

Echter hoeveel gereedschappen hebben kapiteins en rederijen tot hun beschikking? En hoe zit het met de juistheid en kwaliteit van deze data?

De vraag die wordt gesteld is: “Weten we exact de impact van het weer, de wind, stroming, getijden en kwaliteit van de brandstof op het werkelijke verbruik?”.

Onze klanten aan het woord

Brandstofkosten vormen voor Spliethoff een groot deel van de operationele kosten. De rederij ging een samenwerking aan met Wizzo om een datalogger te ontwikkelen om daarmee realtime en historische data te krijgen van het gebruik van de schepen. Inmiddels is de datalogger op 45 schepen actief. Het project betekent een flinke besparing op de brandstofkosten en op het milieu.

Wilt u meer weten over duurzamer varen?

brandstofverbruik actueel op de brug

Data verzamelen

Wizzo heeft op deze vraag het antwoord. Op basis van LabVIEW van National Instruments, hebben we een oplossing ontwikkeld welke kan worden geïntegreerd aan boord van elk schip. Door de data van het schip te relateren aan componenten zoals belading, stroming, weer en brandstofkwaliteit, kan er een compleet beeld worden opgebouwd van het actueel en historisch verbruik.

Real-time advies op de brug

Met de data voorhanden kan er een real-time inzicht op de brug worden gepresenteerd. Rapporten of weergaven op basis van vooraf gedefinieerde parameters kunnen aanpassingen in snelheid adviseren wat resulteert in onmiddellijke optimalisatie van het brandstofgebruik.

Data verrijken

Met deze data tot de beschikking, wordt de software een prachtig instrument waarmee een rederij of kapitein inzicht heeft tot een scala aan betrouwbare maar vooral onpartijdige data waarop analyses kunnen worden uitgevoerd. Deze analyses kunnen vervolgens worden ingezet om op basis van de omstandigheden het vaargedrag van het schip aan te passen waarmee direct brandstof wordt bespaard.

Door onderhoudsdata toe te voegen aan de gegevens, wordt het effect van de relatie tussen onderhoud en gebruik van het schip duidelijk. Hiermee worden de geheimen van het gedrag van het schip ontrafeld.

Kennis in de cloud

Wizzo biedt de mogelijkheid tot een beveiligde verbinding van de gegevens naar onze cloudoplossing. Hiermee is de analyse van de data overal ter wereld mogelijk en kan de data worden gekoppeld aan kantoor- of ERP-systemen.

Dashboard op kantoor

Een compleet en accuraat dashboard kan worden gepresenteerd op de kantoorlocatie. Hiermee wordt niet alleen een direct inzicht weergegeven maar kan het systeem ook worden gebruikt voor audits en het monitoren van de performance van de gehele vloot.

Wilt u meer weten over duurzamer varen?