Smart Industry

De vierde industriële revolutie is in volle gang. Technieken worden steeds betaalbaarder en het ervaringsgetal groeit. Industry 4.0 ligt ook voor het MKB binnen handbereik.

De revolutie is nu

Wij maken de transitie mogelijk. We hebben verschillende tools om processen te optimaliseren en af te stemmen op nieuwe manieren van analyses.

LIMS, MES, MOM en IoT zijn voor ons geen onbekende begrippen!

Thuiswerken

IoT als business model

Maak bestaande producten slimmer en creëer nieuwe manieren om de klantervaring te verbeteren. Dit kan door de integratie en controle op producten te verbeteren.

Wizzo is als geen ander bedreven in het ontsluiten van apparaten naar het internet of mobiele devices. Denk hierbij aan de implementatie van IoT op traditionele systemen. Zo wordt een eindklant directer betrokken bij jouw product of kiest een nieuwe klant eerder voor jouw product.

Het personaliseren van producten leidt tot een nauwere klantbinding en biedt kansen voor nieuwe business modellen.

Processen op elkaar afstemmen

Met onze geavanceerde software zijn we in staat om verschillende processen te koppelen. Hierbij kun je denken aan een keten van productieprocessen maar ook aan de connectiviteit tussen de back office en productie of de buitendienst. De technieken zijn flexibel. Zo kunnen we technologische innovaties toepassen in vrijwel elk proces.

Digitale fabriek

Ons platform stelt je in staat om de gehele fabriek te digitaliseren. Zo worden de processen met elkaar  verbonden, is er inzicht in actuele en historische data maar dat bijvoorbeeld ook de technische documentatie en gegevens on demand beschikbaar zijn.

Maak gevoelswaarde meetbaar

Met het toepassen van de juiste sensoren krijgen we nieuwe gereedschappen in handen. Ervaringen met installaties en machines worden meetbaar. 

We zijn in staat de juiste triggers toe te passen en te anticiperen in afwijkingen in productie of kwaliteit.

Leg de juiste relaties

Bestaande componenten nemen we op in de nieuwe strategie. Voor beter inzicht plaatsen we nieuwe of extra sensoren.

Door de juiste relaties te leggen, is het bijvoorbeeld opsporen van problemen eenvoudiger maar kan er op tijd en adequaat worden ingegrepen in de productie.

De kracht van mobiel

Mobiele devices zoals tablets en smartphones ontsluiten op een gebruikersvriendelijke manier gewenste informatie aan operators, technologen of onderhoudsspecialisten.

Minimaliseer stilstanden

We zorgen voor de juiste meetdata om predictief defecten op te sporen. Dit resulteert in kortere stilstanden en beter planbaar onderhoud.

Leer en automatiseer

Het is mogelijk om met de verzamelde data traditionele acties en handelingen te automatiseren.

Met “teach in-" of zelflerende functies spelen we in op autonome processen. 

Smart Industry

Wij ontwikkelen en integreren oplossingen waarbij traditionele (productie)processen naar een hoger niveau worden getild.

Hierbij ligt de focus op kostprijsreductie en verhoging van de beschikbaarheid van de installatie of het productiemiddel.

We bereiken dit door processen efficiënter te maken. Hiervoor passen we industry 4.0 hardware en software oplossingen toe waarmee we verschillende

  • Predictief onderhoud;
  • Inline direct measurements;
  • Integratie van industry track and tracing;
  • Integratie van warehousing;
  • Reductie van omsteltijden;
  • Integratie van productie in management beheer systemen (ERP).

Smart factory

Door machines aan elkaar te koppelen realiseren we een smart factory. Zo worden autonome productiemiddelen geïntegreerd en opereren deze als een geheel waardoor de productie efficiënter wordt. De doorlooptijd van de productie wordt verkort en het onderhoud aan de systemen wordt beter te plannen en voorspelbaar.

produceren industry 4.0

Benieuwd naar de mogelijkheden?