Massaspectrometrie

Massaspectrometrie is een techniek waarmee elementen in vaste stoffen, vloeistoffen of gassen geanalyseerd kunnen worden. 

Thuiswerken

Hiermee kan identificatie, kwantificatie en profilering worden gedaan van de mogelijke moleculen, isotopen en molecuulcomplexen. 

Zodoende kan een beeld gevormd worden van de chemische samenstelling van een mengsel.

Functie

Het massaspectrometrie proces bestaat uit 3 fases, te weten ionisatie, massascheiding en detectie. Tijdens de ionisatie fase worden de moleculen in het mengsel geïoniseerd. Dit gebeurd door een elektrische lading aan te brengen. Er bestaan verschillende ionisatie technieken. Een aantal voorbeelden:

 • Fast atom bombardment (FAB);
 • Chemical ionization (CI);
 • Atmospheric-pressure chemical ionization (APCI);
 • Electrospray ionization (ESI);
 • Matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI);
 • Photo-ionization;
 • Glow discharge;
 • Field desorption (FD);
 • Thermospray, desorption/ionization on silicon (DIOS);
 • Direct Analysis in Real Time (DART);
 • Secondary ion mass spectrometry (SIMS);
 • Spark ionization and thermal ionization (TIMS).

Massascheiding

In de massascheiding fase wordt een techniek gebruikt om de verschillende elementen te scheiden op basis van massa/lading verhouding (m/z). Afhankelijk van de gekozen ionisatie techniek kan 1 van de volgende technieken worden gebruikt:

 • Sector instruments;
 • Time-of-flight (TOF);
 • Quadrupole mass filter;
 • Three-dimensional quadrupole ion trap;
 • Linear quadrupole ion trap;
 • Orbitrap;
 • Fourier transform ion cyclotron resonance (FTMS).

Ionen tellen

Vervolgens wordt in de laatste fase het aantal ionen geteld. De ionen kunnen op verschillende manieren gedetecteerd worden. 

Dit kan door de ionen te laten botsen op een scherm of door deze langs een scherm te laten gaan. Op deze manieren kan een stroom of lading geïnduceerd worden.

Zo ontstaat uiteindelijk een massaspectrum, welke een weergave is van de intensiteit uitgezet tegen de massa/ladingsverhouding.

Combinatie metLabVIEW

Wizzo heeft een LabVIEW driver geïmplementeerd voor de massaspectrometer GSD320/QMG220 van Pfeiffer Vacuum. Door middel van de driver is het mogelijk een meting te starten en stoppen in de massaspectrometer, eveneens als het starten en stoppen van de filament.

Tijdens het uitvoeren van een meting wordt data uitgelezen uit de massaspectrometers alsmede de gescande massa’s. Deze data kan vervolgens gepresenteerd worden in een rapport en/of geëxporteerd worden naar een data-analyse systeem (Osisoft's PI, LabWare's LIMS) of een database.

  Leveranciers

  Enkele leveranciers van verschillende type massaspectrometers zijn:

  Benieuwd naar de mogelijkheden?