Torsietrillingen op aandrijfassen

Het meten van de belasting op een aandrijfas op een schip voorkomt overbelasting en ernstige gevolgschade.

Torsietrillingen op aandrijfassen

Met onze expertise van Vibration Analysis, Wizzo ontwikkelde software waarmee de torsie met het T-Sense® Torque Measuring System van VAF Instruments wordt verwerkt.

Met de flexibiliteit, wiskundige- en uitgebreide mogelijkheden vanLabVIEW kan de HMI (Human Machine Interface) in samenwerking met de applicatie complexe en gecoördineerde functies en bewegingen uitvoeren. De applicatie kan bewegingen met hoge snelheid bijhouden en anticiperen op veranderingen in proceswaarden.

Barred Speed Range

Wanneer een schip versneld, het motortoerental neemt toe, zal het door een zogenaamde Barred Speed Range fase heengaan. Dit is het moment in de versnelling van het schip waarin de torsiekrachten en torsietrillingen vele malen de nominale waarde overschrijden.

De krachten en trillingen in deze fase kunnen versnelde slijtage of zelfs het breken van de aandrijfas tot gevolg hebben. Hetgene een bedreiging vormt voor de continuïteit en veiligheid van het schip.

barred speed range

Analyseren

Door de torsietrillingen en de torsiekrachten te relateren aan andere gegevens zoals toerentallen, vaarsnelheid, temperaturen e.d., ontstaat er een set gegevens waaruit een compleet beeld kan worden opgemaakt. Deze data, aangepast aan de eigenschappen van het schip, wordt vervolgens realtime bewerkt zodat er een directe analyse kan worden gedaan.

De software, op basis van LabVIEW, is in staat om een alarmlevels te bepalen waarop de alarmering kan worden ingesteld. Tevens kunnen beginnende effecten worden vastgesteld in de “Early warning” modus.

Bewaken

Door het continue meten en bewaken van de torsietrillingen en de torsiekrachten, wordt de uitval en schade aan de aandrijfas gereduceerd. Tevens kan de alarmering worden gekoppeld aan het scheepsbewakingssysteem.

barred speed range

Exporteren van data

De data vanuit de datalogger kan in meerdere formats worden geexporteerd. Hiermee kan deze worden gedeeld als rapportage maar ook voor diepere analyse.

Trending in een grafiek

De momentele waarden en de historische gegevens worden op een monitor op de brug of in het stuurhuis van het schip weergegeven. Hierdoor ontstaat er een realtime presentatie en kan er terug worden gekeken naar recente alarmwaarden.

Uitlijnen en balanceren

Door de combinatie van de juiste meetdata is de software in staat om balans- en uitlijnfouten te detecteren.

barred speed range
barred speed range
barred speed range

Benieuwd naar de mogelijkheden?