Experiment resultaten naar Pi & LIMS

In laboratoria en researchcentra wordt bij het uitvoeren van proeven een hoeveelheid data verzameld. Deze data en rapporten worden gelogd waarbij het van groot belang is dat alle gegevens goed aan elkaar gekoppeld worden en op de juiste plek terecht komen. Hiervoor zijn op de markt diverse betrouwbare systemen ontwikkeld, zogenaamde Laboratory Inventory Management Systems (LIMS).

OSI PI

Met deze systemen is het mogelijk om een laboratorium of research omgeving efficiënter te besturen, daar deze een groot deel van het onderzoeksproces automatiseren en/of ondersteunen waaronder sample management (in- en uitchecken van samples, processen van sample na proef), mogelijkheid tot voorbereiden en klaar zetten van proeven, opslaan van data en koppelen aan een sample analyse. Voor moderne centra waar enige vorm van onderzoek met samples of batches wordt uitgevoerd is een LIMS eigenlijk niet meer weg te denken, gezien de ingebouwde scheduler, reporting en toegankelijkheid.

Enkele bekende LIMS leveranciers zijn:

Any device to LIMS

PI is een systeem ontwikkeld door OSIsoft, welke een infrastructuur biedt voor het managen van real-time data en events binnen een onderneming. Binnen deze omgeving wordt alle data verzameld en automatisch gehistoriseerd, geanalyseerd, gevisualiseerd en afgeleverd kan worden.

PI biedt veel verschillende mogelijkheden om mee te communiceren. Hierdoor is het mogelijk om data vanuit de meeste applicaties te verzamelen. De meeste LIMS kunnen daarom ook gemakkelijk binnen PI geïmplementeerd worden. Veel gebruikte business systems, waaronder SAP, IBM COGNOS, SAS en Microsoft Office Systemen, kunnen direct communiceren met PI.

Helaas zijn niet alle systemen, hardware of software oplossingen compatibel met PI of LIMS standaarden. Hierdoor kunnen deze systemen niet direct aan PI of LIMS worden gekoppeld.

Uw experiment koppelen aan LIMS?

LabVIEW Data naar PI/LIMS

Voor een petrochemische klant van Wizzo is er een module ontwikkeld welke data vanuit een LabVIEW applicatie direct in PI kan worden geschreven. Hierbij blijft de mogelijkheid behouden tot het lokaal loggen van de data.

De interface met PI is in nauwe samenwerking met PI specialisten ontwikkeld. Hierdoor is de optimale strategie bepaald en zijn uitgebreide opties doorgevoerd in de communicatie. Op basis van de relaties en de complexiteit van de gelogde data wordt het optimale format gekozen.

Zodoende is een directe koppeling tussen LabVIEW en PI ontwikkeld, waarbij PI met een vast interval de real-time data ophaalt uit de door de LabVIEW applicatie beschikbaar gestelde gegevens.

Verbind uw systeem of apparaat met PI/LIMS

Met de beschikking tot een universele verbinding met PI en LIMS, zijn we in staat uw apparaat of systeem hiermee te verbinden. Wizzo is gespecialiseerd in het opzetten van verbindingen met zelfstandig opererende apparaten en systemen. Hierbij weten we veelal een connector te ontwikkelen waarmee de data van een dergelijk systeem kan worden uitgelezen.

Deze data kan vervolgens in PI of LIMS worden weggeschreven waardoor de integratie wordt gerealiseerd.

Uw experiment koppelen aan LIMS?