Reductie van trillingen op baggerschepen

Wanneer trillingen energie afgeven aan een productiemiddel, kan dit een ongewenst effect hebben op de levensduur ervan. De hoogte van de impact wordt pas duidelijk wanneer het effect wordt gemeten en geanalyseerd. Vaak wordt de oorzaak van slijtage gevonden in overmatige belasting of trillingen. Onderhoudstechnologen zien dan ook (ongewenste) trillingen als grootste oorzaak van een verslechtering van een productiemiddel of installatie.

Trillingen tijdens het baggeren

Op een baggerschip, bijvoorbeeld een cutterzuiger, wordt het effect van ongewenste trillingen relevant wanneer harde bodemsoorten worden verwerkt. Bodemsoorten als bijvoorbeeld gesteenten, hebben een grotere impact op de cutter waardoor de trillingen toenemen.

Wizzo ontwikkelde voor een Nederlands baggerbedrijf een applicatie waarmee de trillingen, welke vrijkomen tijdens het baggeren, worden gemonitord.

Wanneer een “Cutter” de bodem aansnijdt wordt de energie vanuit de tanden op de kop van de Cutter omgezet in trillingen. Via de cutter-as wordt deze energie doorgegeven. Deze energie wordt vervolgens met versnellingsopnemers opgenomen en geanalyseerd door de software van Wizzo.

Barred speed range

De presentatie van de impact van de trillingen in een grafische weergave geeft de operator actueel inzicht. De deze meetwaarde vanuit het productieproces geeft de operator een betere terugkoppeling van de impact.

Analyse

Door de gemeten trilgegevens te koppelen aan relevante procesdata kunnen er analyses worden gemaakt. De relatie tussen veroudering en slijtage van de cutter wordt hiermee zichtbaar. Invloeden van kracht, moment, omwentelingssnelheid en dergelijken leiden tot prestatie indicatoren.

Aan de hand van deze prestatie indicatoren wordt het productieproces optimaal afgesteld waarmee de levensduur van het productiemiddel wordt verlengd.