Voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden met verhoogd risico in de industrie, offshore, scheepvaart en in laboratoria heeft Wizzo het VCA* certificaat mogen ontvangen.

Na een implementatieperiode is het VGM-beheersysteem geïntegreerd in de dagelijkse bedrijfsvoering. Daarnaast zijn alle medewerkers VCA-VOL gecertificeerd.

Door deze bewustwording van mogelijke gevaren en risico’s op het werk, dragen we integraal mee aan de doelstelling, “veilig naar het werk en veilig naar huis”.

U kunt onze registratie terugzoeken op vca.nl