Geslaagde experimenten door een correcte invoer van gegevens en grondstoffen

In een researchomgeving kan er alleen iets zinnigs worden gezegd over een experiment wanneer de procesomstandigheden reproduceerbaar en betrouwbaar zijn. Dit geldt ook voor software welke Wizzo ontwikkelt voor research laboratoria. Bij het ontwerp van een applicatie besteden we dan ook veel zorg aan de invoer van gegevens in een systeem en de uitvoering van een proces door een systeem. Een juiste opbouw van een meetsysteem resulteert in een minimale foutkans. Wanneer een proces op een correcte wijze wordt uitgevoerd is dit deel van een experiment afgedicht. Echter, hoe zit het met de invoer van gegevens en hoe weten we dat de juiste onderzoeksmaterialen worden ingevoerd?

Proeven uitvoeren met de juiste grondstoffen

Deze uitdaging ondervond een researchcentrum waarin experimenten met verschillende grondstoffen in een verscheidenheid aan processtadia werden uitgevoerd. Met een hoeveelheid aan labs wordt de verhandeling van samples een op zichzelf staand proces. In de praktijk werkte dit proces niet optimaal. De registratie van de grondstoffen werd decentraal bijgehouden, de correlatie tussen analytische gegevens en experimentdata was niet voorhanden en overzicht in dit proces was niet aanwezig.

Een geautomatiseerde koppeling met de labs en de uitvoerende systemen ontbrak waardoor de integriteit van de gegevens, door menselijke (overschrijf)fouten, werd ondermijnd.

Probleemstelling

De vraag die dagelijks werd gesteld was: “Wie heeft Wat en Waar is het?”.

Oplossing

Wizzo is door dit researchcentrum gevraagd een systeem te ontwikkelen waarmee het logistieke proces wordt ondersteund. Dit grondstoffenbeheersysteem diende te voorzien in de overdracht van gegevens en moest worden geïntegreerd in bestaande besturingen van de lab-opstellingen in de diverse laboratoria.

Uniformiteit

De eerste stap in de ontwikkeling is het vaststellen van de klantwensen en het analyseren van het huidige logistieke proces. In deze fase bleek dat de systemen van de verschillende laboratoria niet op elkaar aansloten. Ondanks dat er dagelijks een grote hoeveelheid aan gegevens en samples werden overgedragen, hanteerde elk laboratorium haar eigen systeem, nummering en wijze van registratie.

Uniformiteit werd bereikt door een systematiek op te zetten welke toepasbaar was in alle laboratoria. In deze systematiek is niet alleen de interne logistiek ondersteund maar wordt de overdracht tussen de verschillende laboratoria vereenvoudigd en gestandaardiseerd.

Het nieuwe systeem voorziet in de (specifieke) behoeften van de laboratoria en alle logistieke gegevens worden ondergebracht in een centrale database.

Identificatie

De laboratoria beschikken over een eigen (tijdelijke) opslaglocatie of magazijn. Deze locaties zijn allereerst voorzien van een uniek registratienummer met een barcode. Daarnaast zijn alle samples (of hun containers) voorzien van een unieke registratiecode welke door het systeem wordt gegenereerd.

Middels handscanners van Deltalogic kan real-time informatie over een bepaald sample of locatie worden opgevraagd. De handscanners communiceren, middels een LabVIEW op Windows Embedded, met de centrale database over een versleutelde WiFi-verbinding. Hierdoor is het bereik van het systeem en het gebruikersgemak groot.

Belanghebbenden van de verschillende afdelingen kunnen de actuele informatie van het systeem raadplegen in een webbrowser vanaf een werkstation op de werklocatie of middels een tablet zonder de installatie van specifieke software.

Deze webapplicatie is tevens door Wizzo ontwikkeld en voorziet in het toekennen van de juiste rechten aan de ingelogde gebruiker.

Hiermee zijn de logistieke gegevens en de analytische informatie direct toegankelijk voor de researchers.

Volledige integratie

Nu de samples zijn gelokaliseerd kunnen de analytische gegevens aan deze samples worden toegekend. Deze analytische gegevens worden in de verschillende deelprocessen toegepast en ingevoerd in de systemen van de lab-opstellingen. Dit gebeurde voorheen handmatig.

Door de integratie van het systeem in de besturingen van de lab-opstellingen worden de analytische gegevens direct ingevoerd. Niet alleen is hiermee de handmatige en foutgevoelige actie geëlimineerd maar verhoogt deze werkwijze de efficiency wat resulteert in een hogere productiviteit.