Dynamics 365 – Asset-management

Equipments beheren wordt eenvoudig met het Asset management template.

Alle equipments in 1 systeem

Borging documentatie en procedures

Meldingen en pre-alerts

Werk samen als één team

Spare parts en maintenance

Asset template

Veel organisaties worstelen om op een succesvolle manier producten, onderdelen en productie-eenheden te registreren.

Vaak wordt, bij gebrek aan beter, belangrijke informatie bijgehouden in Excel lijstjes.

Met het Asset-management template van Wizzo voor Dynamics 365 is dit verleden tijd.

Identificatie en registratie

Om in control te zijn over de onderdelen in uw beheer is het essentieel om alles te weten van de status van equipments. Het Asset template zorgt er voor dat alle gegevens beschikbaar zijn in systeem. Hierdoor is het voor alle gebruikers helder waar de gegevens worden opgeslagen en hoe deze te gebruiken.

Hiërarchie

Equipments worden in een duidelijke structuur opgezet. Hiervoor is een plugin toegevoegd aan Dynamics 365 waarmee de opbouw helder wordt weergegeven. Voor elke account of voor de eigen organisatie wordt een hiërarchie van installaties, machines of topologie opgezet.

Speciale kenmerken van componenten worden ondergebracht in dit model. Zo kunnen serienummers, aanschafgegevens en datum van verloop garantie, kalibratie en overige zaken worden vastgelegd. Op basis van deze gegevens kan het preventieve onderhoud en andere service taken worden georganiseerd.

Benieuwd naar de voordelen voor uw organisatie?

Procedures en inspecties

Inspecties worden gedigitaliseerd. Zo wordt elke handeling benoemd en wordt de uitvoering ervan vastgelegd. Hiermee kunnen activiteiten worden ingepland en resultaten worden weergegeven en desgewenst digitaal gerapporteerd aan de opdrachtgever.

Een procedure voor de uitvoer van bepaalde handelingen kan aan één of meerdere inspecties worden gekoppeld. Zo kan de uitvoerende of servicemonteur terugvallen op deze documentatie en worden handelingen consistent uitgevoerd.

Gebruikersvriendelijk

De bediening is geoptimaliseerd voor gebruik in het veld of op locatie. Middels een tablet kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd. Zo kunnen labels van componenten worden gescand en wordt direct de procedure of activiteiten getoond.

Incidenten

Incidenten worden bijgehouden op het juiste niveau van een equipment. Hierdoor ontstaat er overzicht in de status van een equipment en wordt deze gecommuniceerd binnen het serviceteam.

Inzicht

Daarnaast ontstaat er inzicht in herhalende incidenten en kunnen deze worden opgelost met een andere aanpak. Bijvoorbeeld wanneer een component herhaaldelijk voor verstoringen zorgt, kan dit duiden op een onderliggende oorzaak. Deze problemen worden zichtbaar en stelt u in staat om proactief te handelen.

Benieuwd naar de voordelen voor uw organisatie?

Voeg live data toe

Met de IoT plug in van Wizzo voor Dynamics 365, kan monitoring van een onderdeel worden opgezet. De live waarden van een equipment worden realtime weergegeven. Zo kan direct de status worden gemonitord. Historische waarden worden weergegeven in een grafiek waarmee het verloop en het gedrag zichtbaar worden gemaakt.

Identificatie

Met de Dymo label plug in van Wizzo voor Dynamics 365, wordt het labelen van componenten nog eenvoudiger.

QR-code

Zo kan een QR-code aan een label worden toegevoegd. Door deze te scannen wordt direct de het bijbehorende equipment weergegeven.

Benieuwd naar de voordelen voor uw organisatie?