In opdracht van een onderneming uit de maritieme-sector heeft Wizzo een applicatie ontwikkeld waarmee, aan boord van zeeschepen, realtime de trillingen en het koppel op aandrijfassen wordt gemonitord.

Vibraties hebben invloed op, de componenten van, een schip en kunnen leiden tot schade aan het schip en haar systemen.

Door in een vroeg stadium deze trillingen te meten kan de impact worden gemonitord. Overschrijdingen worden vastgelegd en bewaakt waardoor er naast een directe actie tevens een historisch beeld worden opgebouwd.

Met het toepassen van dit meetsysteem is de verwachting dat de onderhoudskosten op kritische onderdelen afneemt en de levensduur van slijtdelen wordt verlengt.