Nieuwe mogelijkheden

Nieuwe materialen stellen ontwerpers in staat om producten met verbeterde eigenschappen te creƫren. Ontwikkelingen in lichtere en sterkere metalen bieden hierin bijvoorbeeld steeds meer mogelijkheden.

Impact op gereedschappen?

Deze nieuwe materialen hebben echter invloed op het productieproces. Zo kan een verbeterde eigenschap bijvoorbeeld een nadelig gevolg hebben op de slijtage van gereedschappen waarmee het materiaal wordt bewerkt of gevormd.

Een optimaal productieproces

Wizzo heeft in opdracht van een research instelling een applicatie ontwikkeld waarmee de slijtage van gereedschappen in een versneld tempo kan worden gesimuleerd. Hiermee hebben onderzoekers sneller inzicht in de lange termijn effecten in het productieproces. Door de impact van de productie op matrijzen en persen goed vast te stellen, kunnen de vervangings- of reparatiekosten worden meegenomen in de kostprijsberekening van de productie.