Wij hebben ons toegelegd op scheepvaart gerelateerde software oplossingen. Door onze kennis van deze sector, de systemen en instrumentatie weten wij de juiste expertise te leveren en spelen we moeiteloos in op maritieme vraagstukken.

Business cases

  • Verbeteren van het brandstofverbruik
   “Het creëren van economisch voordeel ten op zichte van de concurrentie door het reduceren van het brandstofverbruik.”
  • Reductie van trillingen
   “Onze software verlengt de levensduur van productiemiddelen door ongewenste trillingen en energie in kaart te brengen en te reduceren.”
  • Beheer uw vloot in de cloud
   “Real-time inzicht in de technische- en administratieve staat van uw vloot.”
  • Vibration Monitoring
   “Ongehinderd en zonder schade door de barred speed range varen.”
  • MRU-calibrator
   “Tijd besparen met inhouse kalibreren van iXblue Phins, Rovins, Gaps en Kongsberg MRU devices."


Maritiem