Beschermen van persoonsgegevens

network

We verwerken persoonsgegevens en wisselen deze uit. Het is evident dat deze gegevens met de grootste zorg dienen te worden behandeld.

Om persoonsgegevens en de toegang hiertoe, optimaal te bewaken, passen wij een strategie toe welke is gericht op zowel de technische als de organisatorische bescherming.

Met onze proactieve aanpak voldoet u aan de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG).